Podpořte záchranu zámku


Naše společnost Zámek Hluboš z.ú. byla založena proto, aby sloužila šíření odkazu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a hodnot, které reprezentoval. Naším cílem je, aby centrem, zázemím a symbolem tohoto poslání byl zámek Hluboš, který sloužil jako první letní sídlo TGM.

Zámecký areál byl již od 18. století centrem vzdělanosti a pokroku, neboť zde byla vybudována jedna z nejstarších botanických zahrad v Evropě. To, že to byl skutečný skvost, dokládají i dvě návštěvy císaře Františka I.

Historie zámku byla stejně pohnutá, jako dějiny samy. Největší devastaci zažil zámecký areál stejně jako celá naše společnost v době komunismu. Snahu vymazat veškeré pozůstatky Masarykova odkazu na Hluboši se díky snaze řady lidí nepodařilo realizovat. V devadesátých letech velký díl práce na obnově sbírek odvedly rodiny restituentů. Posledních deset let ale objekt chátral a my stojíme opět na začátku. 

Věříme, že i díky Vám na šťastném začátku ... 

Finanční dary využijeme na odkup a renovaci areálu a jeho postupné otevření veřejnosti.


Finanční podporu můžete poskytnout na základě darovací smlouvy (nutno kontaktovat ředitelku společnosti Zámek Hluboš z.ú.) , zakoupením pamětních medailí na našem eshopu, nebo zasláním libovolné částky na konto veřejné sbírky s uvedením svého jména v poznámce pro příjemce: 2109202051/5500.

QR kód platby