Předprodej pamětních medailích 

Předmět veřejné sbírky

Výtěžek veřejné sbírky bude použit na ODKUP, OPRAVY A RENOVACE zámku a přilehlé botanické zahrady. Renovované prostory a umístěné expozice budou SLOUŽIT VEŘEJNOSTI jako vzdělávací, kulturní, společenské a sociálně-integrační centrum. 

Naším cílem je kultivace hodnot spojených s naší státností, jako je SVOBODA, VÍRA, PRAVDA A DŮSTOJNOST.  

Dále pak se je naším cílem vytvořit ze zámku Hluboše REGIONÁLNĚ VÝZNAMNÉ CENTRUM, které podpoří zájem mladé generace o demokracii a občanskou gramotnost v širokých souvislostech. Svůj prostor tu najde kultura a diplomacie, ale i řemesla a vztah k přírodě.


strana 1

strana 2

Závazná objednávka medaile v blistru
Masaryk na Hluboši - Nebát se a nekrást

provedení Nordic Gold, 30 mm

cena Kč 299,--