Vize a cíle


Zámek Hluboš - významné vzdělávací a kulturní centrum s akcentem na historicko-společenský význam osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka.

Prostor otevřený každému, kdo ctí hodnoty jako jsou svoboda, integrita, leadership a služba veřejnosti.

Zázemí pro mladé lidi odcházející z dětských domovů, kteří zde najdou prvotní pracovní uplatnění i startovací bydlení. 

Naše cíle:

2021 odkup zámeckého areálu


Etapa I. interiéry ... 2021 - 2025

- Renovace toalet v 1. patře

- Zprovoznění kinokavárny v oranžerii

- Úklid a základní údržba všech pěti provozuschopných sálů v 1 patře a arkádové chodby

- Přednášky a diskusní setkání, koncerty v sálech a v zahradě

- Oprava freskového sálu + pořízení křídla

- Renovace pokojů TGM - umístění stálé expozice mincí a medailí s tématikou české státnosti

- Renovace arkádové chodby

- Rekonstrukce loveckého salonku

- Zprovoznění integračních bytů ve správcovském domě


Etapa I. exteriéry ... 2021 - 2025

- Vysazení pávů v zahradě fotogenická zajímavost, 

- Stabilizace střechy koníren 

- Zprovoznění dílen potřebných pro zámecký areál

- Péče o zahradu 

- Oprava zahradního schodiště u freskového sálu

- Čištění rybníka


Etapa II.  ... 2023 - 2027

- Rekonstrukce oken

- Osazení zprovozněných interiérů stylovým vybavením

- Renovace malého sálu u terasy a instalace expozice 

- Oprava terasy

- Oprava čelní arkádové terasy + zprovoznění letní kavárny

- Oprava fasády

- Oprava interiérů v kapli


Etapa III.  ... 2025 - 2030

- Rekonstrukce pravého křídla

- Zprovoznění expozice botaniky (navázáno na zámeckou zahradu)

- Vybudování cateringového zázemí (svatby, konference)

- Rekonstrukce 2. patra

- Oprava fontány

- Obnova hodin ve věži