Pravidla pro návstěvníky

Vítejte v zámeckém areálu Hluboš!

Mým záměrem je vrátit do zámku i zahrady kulturní a společenský život. Také chci zachovat zahrady trvale přístupné veřejnosti. To vezme spoustu práce, času i peněz. A jako řádný správce a hospodář musím dbát na to, aby s majetkem bylo nakládáno šetrně a s úctou, která mu náleží.

Proto v zámeckém areálu od 5.11.2020 platí následující:

Každý návštěvník, ať svobodně vstoupí, pokud bude zachovávat respekt k tomu, že zámecký areál je místem relaxace a krásy ducha, společensko-historického odkazu a kultury projevu.

Proto:

1) ZACHOVÁVEJTE POŘÁDEK. Odpadky, nedopalky a exkrementy patří do odpadkového koše, který v areálu najdete u vstupu do zahrady.

2) MĚJTE ÚCTU K LIDEM, ZVÍŘATŮM, ROSTLINÁM I MAJETKU. Zámek i zahrady jsou relaxační zónou, chovejte se tiše. Zdravte se navzájem, posilujete tak přátelskou atmosféru v tomto malém království. V areálu nežijí pouze lidé, ale i zvířata a rostliny. Zámecká zvířata nechte žít volně, nehoňte je, ani jinak nepronásledujte. Ony jsou tu doma, Vy jste hosté. Naopak své mazlíčky mějte pěkně na vodítku. Rostliny neničte, nelámejte, netrhejte. V zahradě je řada botanických skvostů. Pozorujte jejich krásu, obdivujte je. Příroda je zdrojem inspirace. Vůči veškerému majetku se chovejte šetrně, i když je v současné chvíli zanedbaný. Jeho obnova je už tak pracná, nákladná a vezme spoustu času. Nepřidělávejte nám starosti navíc.

Dokud tato dvě pravidla budou bezvýhradně a všemi hosty dodržována, bude zámecký areál volně přístupný.

Pokud budete chtít být víc než pouhým návštěvníkem, budete se chtít aktivně zapojit do obnovy zámeckého areálu jako DOBROVOLNÍK či DÁRCE, můžete mě kontaktovat na adrese jana@zamekhlubos.org

Víc hlav víc vymyslí, více rukou odvede práci dříve. Můžeme si tento krásný areál užívat společně. To, jak spolu budeme vycházet, jací budeme sousedé, jestli budeme přátelé, záleží na každém z vás jednotlivě.

Svoboda je podmínkou spolupráce, odpovědnost je nezbytná na úrovni každého člověka samostatně.

Srdečně Vás zdraví

Vaše Jana