Rod Oettingen Wallerstein na Hluboši

(1872 - 1925)

Rod Öttingenů (či také Oettingenů) přestavuje starý šlechtický rod s původem ve Frankách v dnešním jižním Německu. Jeho členové odvozují svůj původ od jistého Fridricha, zmiňovaného kolem roku 987. První prokazatelná zmínka však pochází z roku 1147, kdy se uvádí Ludovicus comes de Otingen. Ludvík, první hrabě z Öttingenu byl příbuzným císařského rodu Štaufů (německy Hohenstaufen). V dané době mu bylo uděleno v léno hrabství obklopující říšské město Nördlingen, ležící asi 15 km od jeho rodového sídla v Öttingenu.

S odkazem na prvního doloženého předka dostávali mužští příslušníci rodu často jméno Ludvík. Rod se později rozdělil na několik větví. Dodnes existují dvě hlavní rodové linie. Starší větev Öttingen-Wallerstein obdržela knížecí titul od roku 1774. Častým jménem zde byl Karel Bedřich. Větev Öttingen-Spielberg obdržela titul knížat v roce 1734 a jeho mužství příslušníci nesli často jméno Johann Alois.

Pro české země, respektive zámek Hluboš, byla důležitá knížecí linie Öttingen-Wallersteinů. Jejím zakladatelem byl Kraft Arnošt, v letech 1766-1774 hrabě, od 14. 4. 1774 říšský hrabě zu Oettingen-Oettingen und Oettingen-Wallerstein.

Do českých zemí se rod Öttingen-Wallerstein dostává ve 20. letech 19. století. Konkrétně v roce 1825 koupil Bedřich Kraft, kníže Öttingen-Wallerstein, dnešní zámek ve Zbraslavi. Tento zámek rod vlastnil až do roku 1910.

Zámek Hluboš koupil v roce 1872 Karel Bedřich I. (* 1840 - † 1905), 4. kníže (v letech 1842-1905). Díky němu získal zámek svou současnou podobu v neorenesančním stylu. Hlubošský zámek následně vlastnil ještě jeho syn Karel Bedřich II. (* 1877 - † 1930), 5. kníže (v letech 1905-1930). Za jeho časů došlo k mnoha událostem a změnám: 1914-1918 - I. světová válka, 1918 - konec monarchie, vznik Československé republiky, 20. léta 20. století - zábory a pozemkové reformy. V letech 1920 a 1921 byl zámek Hluboš pronajat od ředitele Velkostatku rodu Öttingen-Wallerstein jako dočasné letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka.

Dějiny rodu Öttingen-Wallersteinů na zámku Hluboš a de facto i v českých zemí, končí v roce 1925, kdy zámek dostal do plného vlastnictví Československý stát.