Záchrana letního sídla a odkazu TGM je otázkou cti

05.08.2021

Dneska můj příspěvek není ani typickým blogem o vtipných příhodách ze života na zámku, ani článkem o tom, co jsme tu udělali nebo zorganizovali. Chtěla bych okomentovat jednu z vět, kterou tu opakovaně slýchám.

"Je to veliký úkol, spousta práce, ale je to moc důležité - držíme Vám palce."

Ano, je to tak. Ale to je přeci náš společný úkol! Dělám všechno potřebné, aby se celé dílo podařilo. Ale zachovat a šířit odkaz TGM, starat se o místa, jako je jeho původní letní sídlo, a navíc kultivovat a pečovat o jednu z nejstarších botanických zahrad v Evropě, kde stále rostou stromy, které sázel Anton Hochberg na konci 18. století, to je úkol, který bychom měli naplňovat společně."

"Držíme Vám palce..." Za každou takovou větu jsme vděčná, protože mi dodává energii a odvahu jít dál.

Finalizace odkupu objektu je opravdu spousta práce. Brzy na to se chci zapojit do grantových výzev a zahájit rekonstrukci. Veřejně prospěšná společnost, kterou jsem pro tento účel založila, svou zakládací listinou garantuje šíření odkazu TGM a otevření zámku veřejnosti. Záměr, jak to všechno udělat, je rozpracovaný. Řada odborníků se už v rolích dobrovolníků chopila práce, ponořila se do archivů a dává dohromady rozšířené verze stávajících expozic. Jiní dobrovolníci uklízí zámek a pomáhají na zahradě. 

Kladu si otázku, kdo další se za myšlenku zachránit kulturní a společenské dědictví se mnou postaví, abychom si nedali nenávratně zničit důležitý kus své historie.

Myslím, že je otázkou úcty k našim předkům, abychom se o to, co tu pro nás vybudovali náležitě postarali.

*******

konto veřejné sbírky: 2109202051/5500

Pro dar na základě darovací smlouvy kontaktujte Janu Merunkovou jana@zamekhlubos.org