Indonéský den na zámku Hluboš 18.9.21

 PROGRAM AKCE

Program na terase Freskového sálu a v oranžerii

(v případě deště bude program ve Freskovém sále)

10:30 úvodní řeč indonéské velvyslankyně

10:35 úvodní řeč zástupce zámku

10:40 Nadace Kintari - taneční vystoupení

10:50 Wimara Galih Gamelan Prague - hudební vystoupení

11:15 Sumba - prezentace Nikol Šenkyříkové

11:45 Allan Kneefel - prezentace indonéské kuchyně

13:30 Arumba Indonesian Embassy - hudební workshop a vystoupení Angklung

14:00 Nadace Kintari - taneční vystoupení

14:30 Mise Lombok - prezentace knihy J. Merunkové a projektu yourchance o.p.s.

15:00 Arumba Indonesian Embassy - hudební vystoupení na nástroj Angklung

15:30 Bali - prezentace Adély Lustykové 

16:15 Záchrana želv - prezentace projektu Hany Svobodové

💰 Vstupné dobrovolné

Organizuje: Jana Merunková  

E-mail: jana@zamekhlubos.org

Telefon: +420 602 549 310


Obnovu zámku můžete podpořit zasláním libovolné částky na konto veřejné sbírky s uvedením svého jména v poznámce pro příjemce: 2109202051/5500.

QR kód platby